Informatie

Inschrijven

Voor-inschrijven is mogelijk vanaf 6 april 2019.
Deelnemerslimiet: 1.000 deelnemers

Programma 6 juli 2019

13:00 uur | 1 kilometer (3-6 jaar) Gerda van der Veen Jeugdloop
13:20 uur | 2 kilometer (7-12 jaar) Gerda van der Veen Jeugdloop
14:30 uur | 5 kilometer
14:30 uur | 12 kilometer

Op advies van de Atletiek Unie gelden de volgende minimumleeftijden:
5 km: minimumleeftijd 12 jaar
12 km: minimumleeftijd 14 jaar

Tarieven

Inschrijfgeld:

1 km: 3 euro
2 km: 3 euro
5 km: 10 euro
12 km: 10 euro

In verband met de tijdregistratie is het gebruik van een SAW chip op de 5 en 12 kilometer noodzakelijk.
Aanschaf  van de SAW chip kost 3 euro. Na afloop kan de loper de SAW chip houden (om te gebruiken bij andere hardloopwedstrijden) of inleveren voor een consumptie.

Afhalen startnummers

De locatie voor het afhalen startnummers, de na-inschrijving, de kleed- en douchegelegenheid is bij V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Vanaf deze locatie is het ongeveer 1 km (10 minuten) lopen naar de startlocatie.

Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein bij V.V. Schipluiden (Tiendweg 3, Schipluiden) en zodra het terrein vol is zal gebruik gemaakt worden van parkeerplaatsen net buiten het dorp. Verkeersregelaars zullen u naar de juiste plek begeleiden.

Prijsuitreiking en afhalen herinnering

Na afloop van de Kadeloop vindt de prijsuitreiking van de 5 km, de 12 km plaats bij de kantine van V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Na afloop van de loop is er voor iedere deelnemer een herinnering.

De prijsuitreiking van de kinderloop (1 en 2 km) is direct na afloop van de 2 km kinderloop bij de start/ finish.

Tijdregistratie (SAW chip)

Bij de 5 en 12 km wordt gebruik gemaakt van digitale tijdregistratie. Voor iedere deelnemer wordt een bruto en netto tijd geregisterd door middel van de SAW chip. Het gebruik van de chip is verplicht.

Voor de uitslag (en prijsuitreiking) is de bruto tijd leidend.
Door het registreren van de netto tijd wordt daarnaast voor iedere deelnemer precies vastgelegd hoe snel er gelopen is tussen start en finish.

Info over de SAW chip:
De SAW chip is in gebruik bij alle hardloopwedstrijden in het Westland (en enkele daarbuiten). De chip wordt verstrekt voor 3 euro en kan opnieuw gebruikt worden bij andere wedstrijden of de Kadeloop van volgend jaar. Ook is het mogelijk om na afloop de SAW chip in te ruilen voor een consumptie in de kantine van V.V. Schipluiden waar ook de prijsuitreiking is.
De SAW chip wordt gebruikt bij de 5 en de 12 km.

Tassen, omkleden en douchen

De locatie voor het afhalen startnummers, de kleed- en douchegelegenheid is bij V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Vanaf deze locatie is het ongeveer 1 km (10 minuten) lopen naar de startlocatie.

Parkeren

Parkeren is mogelijk bij V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Kom op tijd en hou er rekening mee dat de inschrijving 30 minuten voor de start van de wedstrijd sluit. Dit betekent dat inschrijven voor de 5 en 12 km is mogelijk tot 14:00 uur.

Waterposten

Er zijn voor zowel de 5 als de 12 km loop voldoende waterposten onderweg en bij de finish. Zie de routekaart voor een overzicht van de precieze locaties.
Bij de 1 en 2 km loop is er bij de finish een waterpost.

Privacy

Bij deelname aan de Kadeloop gaat u ermee akkoord dat uw naam en bijbehorende eindtijd in de uitslag wordt opgenomen. Tevens worden bij het evenement foto’s (en mogelijk video-opnamen) gemaakt welke zijn te raadplegen via www.kadeloop.nl

Eigen risico

Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of diefstal van uw eigendommen en/of voor blessures.

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de Kadeloop zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.