Informatie

De informatie over de 41e Kadeloop op 2 juli 2022 is hier later te vinden. Ter indicatie is nu nog de informatie van 2019 opgenomen.

Informatie 40e editie Kadeloop 2019:
Inschrijven en afhalen startnummers

  • Inschrijven voor de 1 en 2 km is mogelijk op 6 juli vanaf 11:00 uur.
  • Na-inschrijving voor de 5 en 12 km is mogelijk van 12:00 uur tot 14:00 uur.
  • Afhalen startnummers is mogelijk vanaf 11:00 uur

Locatie: kantine VV Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.

Let op: vanaf de inschrijflocatie is het ongeveer 1 km (10 minuten) lopen naar de startlocatie.

Programma 6 juli 2019

13:00 uur | 1 kilometer (3-6 jaar) Gerda van der Veen Jeugdloop
13:20 uur | 2 kilometer (7-12 jaar) Gerda van der Veen Jeugdloop
14:30 uur | 5 kilometer
14:30 uur | 12 kilometer

Op advies van de Atletiek Unie gelden de volgende minimumleeftijden:
5 km: minimumleeftijd 12 jaar
12 km: minimumleeftijd 14 jaar

Tarieven

Inschrijfgeld:

1 km: 3 euro
2 km: 3 euro
5 km: 10 euro
12 km: 10 euro

In verband met de tijdregistratie is het gebruik van een SAW chip op de 5 en 12 kilometer noodzakelijk.
Aanschaf  van de SAW chip kost 3 euro. Na afloop kan de loper de SAW chip houden (om te gebruiken bij andere hardloopwedstrijden) of inleveren voor een consumptie.

Pinnen is mogelijk, maar contant betalen gaat meestal sneller (graag gepast)

Parkeren

Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein bij V.V. Schipluiden (Tiendweg 3, Schipluiden).

Prijsuitreiking en afhalen herinnering

Na afloop van de Kadeloop vindt de prijsuitreiking van de 5 km, de 12 km plaats bij de kantine van V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Na afloop van de loop is er voor iedere deelnemer een herinnering.

De prijsuitreiking van de kinderloop (1 en 2 km) is direct na afloop van de 2 km kinderloop bij de start/ finish.

Tijdregistratie (SAW chip)

Bij de 5 en 12 km wordt gebruik gemaakt van digitale tijdregistratie. Voor iedere deelnemer wordt een bruto en netto tijd geregisterd door middel van de SAW chip. Het gebruik van de chip is verplicht.

Voor de uitslag (en prijsuitreiking) is de bruto tijd leidend.
Door het registreren van de netto tijd wordt daarnaast voor iedere deelnemer precies vastgelegd hoe snel er gelopen is tussen start en finish.

Info over de SAW chip:
De SAW chip is in gebruik bij alle hardloopwedstrijden in het Westland (en enkele daarbuiten). De chip wordt verstrekt voor 3 euro en kan opnieuw gebruikt worden bij andere wedstrijden of de Kadeloop van volgend jaar. Ook is het mogelijk om na afloop de SAW chip in te ruilen voor een consumptie in de kantine van V.V. Schipluiden waar ook de prijsuitreiking is.
De SAW chip wordt gebruikt bij de 5 en de 12 km.

Tassen, omkleden en douchen

De locatie voor het afhalen startnummers, de kleed- en douchegelegenheid is bij V.V. Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden.
Vanaf deze locatie is het ongeveer 1 km (10 minuten) lopen naar de startlocatie.

Waterposten

Er zijn voor zowel de 5 als de 12 km loop voldoende waterposten onderweg en bij de finish. Zie de routekaart voor een overzicht van de precieze locaties.
Bij de 1 en 2 km loop is er bij de finish een waterpost.

Privacy

Bij deelname aan de Kadeloop gaat u ermee akkoord dat uw naam en bijbehorende eindtijd in de uitslag wordt opgenomen. Tevens worden bij het evenement foto’s (en mogelijk video-opnamen) gemaakt welke zijn te raadplegen via www.kadeloop.nl

Eigen risico

Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of diefstal van uw eigendommen en/of voor blessures.

Overdragen van een startnummer

Indien je verhinderd of geblesseerd bent is het mogelijk om het startnummer over te dragen aan iemand anders. Indien dit het geval is graag de nieuwe gegevens doorgeven via het e-mailadres kadeloop@dehardloper.nl
Overdracht van startnummers is mogelijk tot vrijdag 5 juli

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de Kadeloop zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.